Ispis
PDF

Mozartove poruke

Autor Centar Fortis on .

Projekat „Mozartove poruke“ obuhvatio je izvođenje kompozicija Wolfganga Amadeusa Mozarta popraćene porukama i citatima koje je Mozart izjavio u toku svog 35.-godišnjeg života. Mozart ostaje uzor mladoj populaciji, jer je još kao mlad počeo da svira klavir i velika je inspiracija za učenike koji sviraju u Međunarodnom centru za djecu i omladinu „Fortis“. 27. januara 2018. godine, na 262. rođendan Mozarta pripremili smo kompoziciju Turski marš, popraćen citatima i porukama Mozarta...

 

 

Mozartova muzika, kao i Haydnova, predstavljaju prototip primjere klasičnog stila. U to vrijeme kad je počeo komponovati, evropskom muzikom je dominirao stil galant: reakcija koja se razvila protiv velike zamršenosti baroka. Ali postepeno, zahvaljujući samom Mozartu, kontrapunktske složenosti iz kasnog baroka pojavljuju se još jednom, obuzdane i disciplinovane novim oblicima, i prilagođene novim estetskim zahtjevima društvene sredine.

Važan je uticaj koji je Mozart imao na kompozitore kasnijih generacija. Nakon njegove smrti došlo je do porasta njegovog ugleda, a proučavanje njegove muzike je bio standardni dio obuke klasičnih muzičara.

Projekat značajno doprinosi razvoju muzičkih umjetnosti i njime se stvaraju estetske vrijednosti iz oblasti muzičke umjetnosti. Realizuje ga Međunarodni centar za djecu i omladinu „Fortis“. Za projekat postoji podrška kantonalnog ministarstva, kao i Vijeća mladih općine Jablanica, a sufinansiran od strane Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti Sarajevo.

Mozartove poruke:

Muzika je uvijek bila hrana ljubavi, a ljubav je hrana za muziku.

Muzika nije u notama, već u tišini između njih.

Ne obraćam pažnju ni na čije pohvale ili krivice. Jednostavno pratim svoja osjećanja.

Naše bogatstvo, u našim mozgovima, umire sa nama... Osim, naravno, ako neko ne odrubi naše glave, a u tom slučaju nam ionako ne bi trebalo.

Oprostite mi, Veličanstvo! Ja sam prost čovjek! Ali, uvjeravam vas, moja muzika nije.

Muzika je moj život i moj život je muzika. Ko to ne razumije, nije vrijedan Boga.

Ako me ne prihvati Njemačka, moja voljena otadžbina, kojom se, kao što znate, ponosim, onda ću morati, u ime Boga, obogatiti Francusku ili Englesku još jednim sposobnim Nijemcem – na sramotu njemačke nacije.

Najvažnije i najteže i glavno u muzici je tempo.

Melodija je bit muzike.

To je nešto iz čega se nešto može naučiti. (o muzici Johanna Sebastiana Bacha)

Komponovano je skoro sve, ali napisano još ništa.

Nove radosti, nove boli.

 

Share