Ispis
PDF

Let`s do it – milion sadnica za jedan dan!

Autor Centar Fortis on .

U subotu 22.10.2016. godine održana je velika akcija pošumljavanja u sklopu ekološke akcije i projekta Let`s do it – milion sadnica za jedan dan! Već šest godina je prošlo kako se u općini Jablanica realizuje projekat „Lets do it“. Ovo je deseta po redu akcija od 2012. godine koja se održava u općini Jablanica a sa istim ciljem: da naša ekološka svijest bude veća.

 

Često zaboravljamo da šume imaju važnu ulogu u sprečavanju nastajanja bujica, da šuma sprečava eroziju zemljišta i da je ona najbolji filter za dobijanje pitke vode. Današnji centar svijeta i zbivanja, nažalost, su nove informacijske tehnologije, a samo pokatkad prisjetimo se da riječ „šuma“ postoji.

Ove godine su neizostavnu podršku dali članovi Asocijacije srednjoškolaca u BiH – lokalni tim za Jablanicu. U toku dvodnevnog predavanja oni su učenicima I i II razreda srednje škole držali prezentaciju o važnosti očuvanja šuma.

Neke od važnosti šume su:

  • samo 4 bukova stabla kroz 100 godina obezbijede kiseonik jednom čovjeku za 80 godina života;
  • čovjek može da živi bez hrane 5 nedjelja, bez vode 5 dana, a bez vazduha samo 5 minuta;
  • uloga šuma u prečišćavanju zagađene atmosfere je važnija od njene uloge u proizvodnji kiseonika;
  • visoke šume, površine od 1 ha, u procesu fotosinteze oslobađaju 3 tone kiseonika a potroše oko 4 tone ugljen-dioksida;
  • bukove šume, površine 1 ha, mogu primiti čak 68 tona čađi i prašine;
  • jedno stablo divljeg kestena, starosti oko 30 godina, može da zadrži 120kg prašine i 80kg aerosola godišnje;
  • 1ha kleke godišnje emituje u atmosferu oko 30kg materija sa baktericidnim dejstvom, što je dovoljno za dezinfekciju omanjeg grada (takoreći i Jablanice);
  • šuma smanjuje buku, što zavisi od tipa šume, gustine, visine grmlja i godišnjeg doba.

Akcijom Let`s do it – million sadnica za jedan dan želimo ukazati upravo na tu veliku važnost šuma koje koristi ovom čovjeku koji živi na ovoj zemlji i planeti.

Međunarodni centar za djecu i omladinu “Fortis” je zajedno sa Šumarstvom Srednje Neretvanskim, kao stručnom timom, zasadio je 300 sadnica crnoga bora na lokalitetu Suhava u Glogošnici koji je prije toga bio pripremljen za pošumljavanje.

Zahvaljujemo se omladini, učenicima, Asocijaciji srdnjoškolaca BiH – lOkalnom timu Jablanica, Srednjoj školi Jablanica, Jablanica-transu i ekipi iz Lokalnog tima Sarajevo a posebno Junuzu i Mirsadi Elkaz koji su pomogli da se održi akcija pošumljavanja u općini Jablanica.

Ovakvih akcija će u budućnosti biti još više i ovo nije kraj. Ostavili smo trag i pripremili put za one koji dolaze iza nas. Mislimo na budućnost samih nas, naše omladine.

Svakako da dodatne informacije možete dobiti putem Facebook stranice ili internet stranice: www.centar-fortis.org.

Koordinator za općinu Jablanica

Indira Čilić-Lončar


Share