Ispis
PDF

Omladinski susreti kroz klasičnu muziku (I)

Autor Centar Fortis on .

Uspješno je realizovan prvi dio projekta "Omladinski susreti kroz klasičnu muziku" - projekat Međunarodnog centra za djecu i omladinu "Fortis" podržan od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta/športa...

Posjetom ŠOMO "Avdo Smajlović" 13.5.2016. održane su radionice pijaniste Bartolomeja Stankovića "Kroz historiju i građu" u Kulturnom centru "Altındağ" i koncert za publiku lokalne zajednice. Na koncertu su učenici pokazali kako sviraju na klaviru i šta su mogli naučiti na časovima klavira u obje škole.

Učenici (omladina) ŠOMO „Avdo Smajlović“ i Škole klavira „Centra Fortis“ uzrasta od 10 do 18 godina mladosti su imali priliku kroz radionice naučiti osnovne pojmove o historiji i građi klavira, da steći nova znanja u interpretaciji kompozicija klasičnih i popularnih kompozitora i razmijeniti iskustva sa svojim kolegama-vršnjacima.

Projekat je imao za cilj da poveže dvije lokalne zajednice a i da afirmiše mlade da se uključe u život zajednice. Projekat je pomogao učesnicima da definišu šta za njih predstavlja nastavna/vannastavna aktivnost.

Ističemo da kroz ovaj projekat ne postoje barijere jedne nacionalne zastupljenosti, već su te barijere ukinute i projekat transparentno predviđa uključenje regionalne i nacionalne zastupljenosti.

Saradnja između dvije ustanove (institucije i organizacije) u oblastima kulture okrovljena je potpisanim Sporazumom gdje obje strane potpisnice zagovaraju i garantuju da će se postići saradnja između lokalnih kulturnih institucija i drugih registrovanih udruženja koja se bave kulturom i da će omladina educirati bez obzira na njihovu nacionalnu ili regionalnu pripadnost sa težištem na klasičnoj muzici kroz radionice i seminare.

Učenici Male škole klavira su tog dana posjetili Podzemni labirint "Ravne", jedne kompleksne mreže tunela, komora, raskrsnica i vodenih akumulacija koja se pruža desetinama kilometara ispod piramida u Visokom.

 

 

 

 

 

 


Više fotografija možete pogledati OVDJE.


Share