Ispis
PDF

Obavijest - DEMANT

Autor Centar Fortis on .

Poštovani, obavještavamo građane općine Jablanica kao i sve bivše potencijalne zainteresovane kandidate za projekat „Školu gitare“ koji je pokrenuo Međunarodni centar za djecu i omladinu „Fortis“, da projekat neće i ne može biti realizovan zbog tehničkih uslova i nedostatka uslova za provođenje istog, a to podrazumijeva i nedostatak visokoškolovanog kadra.

Kao ozbiljno Udruženje kome je prvenstveno cilj da promoviše širenje kulture i kulturnih događaja, kao ozbiljno Udruženje koje iza sebe ima niz koncerata, pa i onih, posvećenih našim uticajnim nastavnicima i stručnjacima u oblasti instrumenta klavira, kao Udruženje, kroz koje je prošlo preko 50 učenika koji su apsolvirali određene stepene znanja iz „Škole digitalne fotografije“, kao ozbiljno Udruženje koje za cilj ima promociju društvenih potencijala i resursa, te Udruženje koje kontinuirano osigurava rad sa djecom i omladinom, Udruženje koje je samo projektom „Male škole klavira“ osiguralo urezano mjesto u Mreži za izgradnju mira, prepoznatoj mreži koja broj preko 90 članica širom BiH, Udruženje i Centar, čije projekte je podržala i Ambasada Republike Njemačke, te kao ozbiljno Udruženje koje u svom radu angažuje pijaniste, kao i stručnjake kako u oblasti ekonomije tako i u oblasti informacijskih tehnologija i likovnih znanosti koji i stalno nadziru rad Udruženja, želimo sa tužnim izvinjenjem objaviti da nažalost pomenuti projekat ne može iz unaprijed pomenutih razloga biti implementiran.

Također svaka upotreba našeg logoa, našeg amblema i našeg zaštitnog znaka, pečata i plakata izrađenih za projekat od 23.10.2015. smatrat će se zloupotrebom i krađom, te osobe koje budu iste zloupotrebljavali, bit će zakonski gonjeni, što je u skladu i sa odredbama našeg Statuta, kao i akta broj: 30-1/15 od 1.10.2015. godine.

Share