Ispis
PDF

Budite dio velike ekološke akcije – Let`s do it – milion sadnica za jedan dan!

Autor Centar Fortis on .

U subotu 24.10.2015. godine održat će se velika akcija sadnica u sklopu ekološke akcije i projekta Let`s do it – milion sadnica za jedan dan! Ovo je osma po redu akcija od 2012. godine koja se održava u općini Jablanica a sa istim ciljem: da naša ekološka svijest bude veća.

Često zaboravljamo da šume imaju važnu ulogu u sprečavanju nastajanja bujica, da šuma sprečava eroziju zemljišta i da je ona najbolji filter za dobijanje pitke vode. Današnji centar svijeta i zbivanja, nažalost, su nove informacijske tehnologije, a samo pokatkad prisjetimo se da riječ „šuma“ postoji. Zaboravljamo li tako često šta smo naučili na časovima geografije i upitamo li se da li smo pratili svaki čas ne tipkajući cijelo vrijeme na našem mobitelu?

Dakle, prisjetimo se jednog časa:

· samo 4 bukova stabla kroz 100 godina obezbijede kiseonik jednom čovjeku za 80 godina života;
· čovjek može da živi bez hrane 5 nedjelja, bez vode 5 dana, a bez vazduha samo 5 minuta;
· uloga šuma u prečišćavanju zagađene atmosfere je važnija od njene uloge u proizvodnji kiseonika;
· visoke šume, površine od 1 ha, u procesu fotosinteze oslobađaju 3 tone kiseonika a potroše oko 4 tone ugljen-dioksida;
· bukove šume, površine 1 ha, mogu primiti čak 68 tona čađi i prašine;
· jedno stablo divljeg kestena, starosti oko 30 godina, može da zadrži 120kg prašine i 80kg aerosola godišnje;
· 1ha kleke godišnje emituje u atmosferu oko 30kg materija sa baktericidnim dejstvom, što je dovoljno za dezinfekciju omanjeg grada (takoreći i
Jablanice);
· šuma smanjuje buku, što zavisi od tipa šume, gustine, visine grmlja i godišnjeg doba.

 

Akcijom Let`s do it – million sadnica za jedan dan želimo ukazati upravo na tu veliku važnost šuma koje koristi ovom čovjeku koji živi na ovoj zemlji i planeti.
Međunarodni centar za djecu i omladinu “Fortis”, već sada osmom akcijom, želi pokazati važnost šuma. U subotu 24.10.2015. bit će posađene sadnice bora i bukve na lokalitetu Suhava u Donjoj Jablanici u općini Jablanica. Šumarsko gospodarsko društvo Javno poduzeće “Šume hercegovačko-neretvanske” d.o.o. Mostar, Šumarstvo Srednje Neretvansko, Srednja škola Jablanica, Turska LOT kuća Jablanica, i svakako kao i svaki put, akciju podržava općinski načelnik Salem Dedić.
Ovim putem, Međunarodni centar za djecu i omladinu “Fortis” poziva zainteresovane građane i omladinu da se odazovu pozivu. Plakati akcije sađenja su oblijepljeni u centru naše male i prelijepe općine. Svakako da dodatne informacije možete dobiti putem Facebook stranice ili internet stranice: www.centar-fortis.org.
BUDITE DIO VELIKE EKOLOŠKE AKCIJE!
· samo 4 bukova stabla kroz 100 godina obezbijede kiseonik jednom čovjeku za 80 godina života;
Share